Zesde bijeenkomst: Cybernetic Big Five Theory

Hoewel systeemdenken meestal over organisaties gaat, is de mens vaak de inspiratiebron van zulk systeemdenken. Zo heeft Stafford Beer het menselijk zenuwstelsel gebruikt als model voor zijn Viable System Model (VSM). Op zijn beurt is het VSM weer een vorm van cybernetica.

Cybernetica is ontwikkeld in de jaren veertig van de vorige eeuw. Cybernetica ging vanaf dag een over “Control and Communication in the Animal and the Machine”. De reden waarom cybernetica voor zowel mens als machine werkt, is dat cybernetica ervan uitgaat dat beiden proberen doelen te verwezenlijken.

Kortom, je kan de mens ook als een systeem zien. Een goed voorbeeld waarbij dit op zeer nuttige wijze gebeurt, is bij Cybernetic Big Five Theory (CB5T). CB5T is een neurowetenschappelijke theorie over hoe de biologische structuur van ons brein, onze persoonlijkheid vormgeeft. CB5T laat zien hoe ons brein als systeem al vanuit de biologie doelen met zich meebrengt. Bovendien laat CB5T zien hoe ons eigen systeem om doelen te verwezenlijken afhangt van onze persoonlijkheid en dus van de biologische structuur van ons brein.

Alle reden dus om een bijeenkomst van de vereniging van systeemdenkers te wijden aan CB5T. Joost van der Leij heeft net Het Neurogram Handboek: doorgrond jezelf en anderen met Cybernetic Big Five Theory” over dit onderwerp gepubliceerd en gaat ons tijdens deze middag in CB5T in wijden.

Het programma op 14 februari ziet er als volgt uit:

12-13 uur: ontvangst met lunch

13 tot 13.30: welkomstwoord van de voorzitter, introductie nieuwe aanwezigen en update leden van de vereniging.

13.30 – 14.30: uitzoeken van het breintype van alle aanwezige aan de hand van CB5T

14.30 – 14.45: pauze

14.45 – 16: uiteenzetting van CB5T en wat dit voor je eigen breintype betekent.

16 – 17: uur afsluiting. 

 

De logistieke details van deze bijzondere bijeenkomst zijn:

Datum: vrijdag 14 februari 2020

Locatie: NLP.amsterdam, Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen

 

Deelname is gratis voor de mensen die de eerste keer langskomen. Wanneer je mee wilt doen, vul dan het onderstaande formulier in: