Zesde bijeenkomst: Cybernetic Big Five Theory

Hoewel systeemdenken meestal over organisaties gaat, is de mens vaak de inspiratiebron van zulk systeemdenken. Zo heeft Stafford Beer het menselijk zenuwstelsel gebruikt als model voor zijn Viable System Model (VSM). Op zijn beurt is het VSM weer een vorm van cybernetica.

Cybernetica is ontwikkeld in de jaren veertig van de vorige eeuw. Cybernetica ging vanaf dag een over “Control and Communication in the Animal and the Machine”. De reden waarom cybernetica voor zowel mens als machine werkt, is dat cybernetica ervan uitgaat dat beiden proberen doelen te verwezenlijken.

Kortom, je kan de mens ook als een systeem zien. Een goed voorbeeld waarbij dit op zeer nuttige wijze gebeurt, is bij Cybernetic Big Five Theory (CB5T). CB5T is een neurowetenschappelijke theorie over hoe de biologische structuur van ons brein, onze persoonlijkheid vormgeeft. CB5T laat zien hoe ons brein als systeem al vanuit de biologie doelen met zich meebrengt. Bovendien laat CB5T zien hoe ons eigen systeem om doelen te verwezenlijken afhangt van onze persoonlijkheid en dus van de biologische structuur van ons brein.

Alle reden dus om een bijeenkomst van de vereniging van systeemdenkers te wijden aan CB5T. Joost van der Leij heeft net Het Neurogram Handboek: doorgrond jezelf en anderen met Cybernetic Big Five Theory” over dit onderwerp gepubliceerd en gaat ons tijdens deze middag in CB5T in wijden.

Het programma op 14 februari ziet er als volgt uit:

12-13 uur: ontvangst met lunch

13 tot 13.30: welkomstwoord van de voorzitter, introductie nieuwe aanwezigen en update leden van de vereniging.

13.30 – 14.30: uitzoeken van het breintype van alle aanwezige aan de hand van CB5T

14.30 – 14.45: pauze

14.45 – 16: uiteenzetting van CB5T en wat dit voor je eigen breintype betekent.

16 – 17: uur afsluiting. 

 

De logistieke details van deze bijzondere bijeenkomst zijn:

Datum: vrijdag 14 februari 2020

Locatie: NLP.amsterdam, Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen

 

Deelname is gratis voor de mensen die de eerste keer langskomen. Wanneer je mee wilt doen, vul dan het onderstaande formulier in:

 

Vierde bijeenkomst Systeem Denkers: Deming

Ook Deming is een systeemdenker. Tijdens de vierde bijeenkomst van de vereniging voor Systeem Denkers is het thema Deming. Het systeem van Deming zal worden uitgelegd en er zal een live video verbinding zijn met Bill Bellows van de NASA over hoe hij het systeem van Deming gebruikt. 

No alt text provided for this image

De logistieke details van deze bijzondere bijeenkomst zijn:

Datum: vrijdag 13 december 2019

Tijd: 12-17 uur. Ontvangst met lunch om 12 uur. Om 13 uur begint de bijeenkomst.

Locatie: Kantoor DoITogether, Businesspark de Hagen,  Hagenweg 3c, 4131 LX Vianen

 

Bill Bellows is 30+ year specialist in the fields of Quality and Engineering Management. In addition to his role as Adjunct Professor for California State University, Northridge and Southern Utah University, he serves as President of InThinking Services, partnering with clients to facilitate both the understanding and application of the Deming Philosophy and integrating this philosophy within a greater framework of “better thinking about thinking,” a concept known as “InThinking.” His career includes 26 years of employment with Rocketdyne, the world’s premier liquid rocket engine company, providing leadership for “InThinking.” In addition to extensive application experience in the continual improvement of Rocketdynes products, processes, and services, these efforts included the design of a highly integrated curriculum of 200+ hours of learning events, known as An InThinking Roadmap.

Upon retiring Rocketdyne in 2016, Bill joined the The W. Edwards Deming Institute® for 2.5-years as Deputy Director to share his lessons learned within a worldwide Deming community. Today, as a member of The Deming Institute’s Advisory Council, he continues to tirelessly coach, mentor, facilitate, and advocate for the Institute’s aim. 

Audiences for Bill’s presentations and seminars have reached after-school programs in elementary schools, graduate students at Northwestern University, as well as corporate, university, and public classes across the United Kingdom. Bill earned his BS, MS, and Ph.D. in Mechanical Engineering from Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, New York. In addition to his employment by Rocketdyne, Bill worked as a heat transfer engineer in the gas turbine industry for Textron Lycoming in Stratford, Connecticut. In this role, he gained experience as an in-house problemsolving consultant, facilitator, and instructor, working in critical Engineering-Manufacturing Task Forces.   

Away from work, Bill serves as chairman of the Deming Medal Committee for the American Society of Quality. He was also the founding president of the In2:InThinking Network, a position he held from 2001 through 2016.   He lives in Santa Clarita, California with wife, Monica. 

Het was een druk bezochte bijeenkomst:

2e bijeenkomst

Na een succesvolle eerste bijeenkomst in september, hopen we op 11 oktober weer een aantal nieuwe mensen te kunnen verwelkomen op de 2e bijeenkomst van onze nieuwe vereniging. Deze keer zal een casus centraal staan: we gaan gezamenlijk kijken hoe we vanuit systeemperspectief meer inzicht kunnen krijgen in problemen en oplossingen rondom de geesteszorg in Nederland.

De vereniging stelt zichzelf ten doel om systeemdenken te populariseren. We willen laten zien dat deze manier van denken concreet iets toevoegt aan meer gangbare manieren van analyseren en modelleren. En hoe kan dat beter dan door interactief een “echt” maatschappelijk probleem bij de horens te vatten?

Systeemdenken is voor veel mensen een relatief onbekende manier om problemen te lijf te gaan. De ervaring leert echter dat zowel nieuwkomers als meer door de wol geverfde deelnemers een even zinvolle bijdrage aan dit soort discussies kunnen leveren. De enige vereiste is een open geest!

We ontmoeten elkaar dit keer in Amstelveen, omdat we bang (en ook wel een beetje trots) zijn dat de ruimte waar we vorige keer afspraken mogelijk wat te klein zou uitpakken.

Graag tot ziens op 11 oktober! De geesteszorg en wijzelf rekenen op je hulp.

eerste bijeenkomst

Vrijdag 13 september verzamelden zich een kleine twintig mensen in Vianen voor de eerste bijeenkomst van onze nieuwe vereniging van doelgerichte systeemdenkers. Er volgde een zeer geslaagde middag met veel interactie, discussie, informatie en humor.

Centraal bij deze eerste bijeenkomst stond de vraag naar de interesses van de potentiele leden. Waarom ben je hier? Waarom zou je volgende keer willen komen? Welke thema’s, methoden en problemen zou je graag behandeld zien in toekomstige sessies? Een vereniging is van haar leden, en de antwoorden op deze vragen zijn belangrijk om daar inhoud aan te kunnen geven. Op basis van de gegeven reacties kunnen we (ook zonder aanvullingen die de komende maanden zeker toegevoegd gaan worden) voorlopig wel even vooruit.

De presentatie van de maand was deze eerste keer voorbereid door mijzelf, als voorzitter van de vereniging. Hoewel we als vereniging naar de volle breedte willen kijken van wat het systeemdenken heeft voortgebracht kon ik het zelf niet laten om weer eens iets te vertellen over het Viable System Model van mijn intellectuele held Stafford Beer. In die presentatie kwam ik uiteindelijk uit op een aantal evenwichten die in het model besloten liggen. Dat die evenwichten echter in veel organisaties missen, bleek uit een korte inventarisatie onder de deelnemers: ieder had een organisatie in gedachten genomen. Voor elk daarvan gold dat ze op een belangrijk onderdeel niet in evenwicht waren. Op een na, en die bleek bij navraag afkomstig uit de literatuur! Eens te meer een onderbouwing dat systeemdenken van grote waarde kan zijn voor onze organisaties.

We hebben ook definitief de jaarlijkse contributie vastgesteld op €150,-. Hiervoor krijgen de leden gratis toegang tot de maandelijkse bijeenkomsten (de eerste keer mag je altijd gratis langskomen!) met daarbij wat te eten en te drinken. Bovendien krijg je toegang tot het gebruik van de samenwerkingstool Span Workspace, die we ook bij elke bijeenkomst inzetten om de interactie te ondersteunen. En natuurlijk niet te vergeten de mogelijkheid om de wereld een klein beetje ten goede te veranderen in de richting die je zelf voor ogen hebt!

We zijn trots op onze eerste 10 leden! Houd LinkedIn in de gaten voor de uitnodiging voor 11 oktober en kom de volgende keer ook langs. Graag tot ziens!

Uitnodiging eerste bijeenkomst

Verbaas jij je ook regelmatig over hoe moeilijk organisaties en onze samenleving het lijken te vinden om bepaalde problemen effectief aan te pakken? Heb je ook het sterke vermoeden dat dit beter moet kunnen? Vind jij ook dat het tijd wordt om te kijken naar alternatieve oplossingen?

Sluit je dan aan bij de Nederlandse tak van de oorspronkelijk Britse vereniging SCIO (Systems & Cybernetics in Organizations) die zich al meer dat tien jaar hard maakt voor de effectieve toepassing van systeemdenken in allerlei contexten. Kom vrijblijvend langs op vrijdag 13 september van 12:00u-17:00u op Businesspark de Hagen, Hagenweg 3c in Vianen. De lunch staat om twaalf uur klaar en vanaf een uur start het programma.

Binnen SCIO-NL is er ruimte voor de volle breedte van modellen en technieken die het systeemdenken heeft voortgebracht. Net als de moedervereniging is het ons met name te doen om de effectieve toepassing daarvan. We mikken daarom op bijeenkomsten met veel interactie. We zoeken een balans tussen denken en doen, tussen presentaties en workshops en tussen absorberen en experimenteren. Kom langs en help mee.

Graag tot vrijdag de 13e!