2e bijeenkomst

Na een succesvolle eerste bijeenkomst in september, hopen we op 11 oktober weer een aantal nieuwe mensen te kunnen verwelkomen op de 2e bijeenkomst van onze nieuwe vereniging. Deze keer zal een casus centraal staan: we gaan gezamenlijk kijken hoe we vanuit systeemperspectief meer inzicht kunnen krijgen in problemen en oplossingen rondom de geesteszorg in Nederland.

De vereniging stelt zichzelf ten doel om systeemdenken te populariseren. We willen laten zien dat deze manier van denken concreet iets toevoegt aan meer gangbare manieren van analyseren en modelleren. En hoe kan dat beter dan door interactief een “echt” maatschappelijk probleem bij de horens te vatten?

Systeemdenken is voor veel mensen een relatief onbekende manier om problemen te lijf te gaan. De ervaring leert echter dat zowel nieuwkomers als meer door de wol geverfde deelnemers een even zinvolle bijdrage aan dit soort discussies kunnen leveren. De enige vereiste is een open geest!

We ontmoeten elkaar dit keer in Amstelveen, omdat we bang (en ook wel een beetje trots) zijn dat de ruimte waar we vorige keer afspraken mogelijk wat te klein zou uitpakken.

Graag tot ziens op 11 oktober! De geesteszorg en wijzelf rekenen op je hulp.